Wordt verplaatst: Overlegvormen Fiscus / vaste inrichtingen en winstallocatie

maandag 30 november 2020
Activiteit: 
PE-verdiepingscursus
Inleider(s): 
drs. T.A.H. Elshof RC en mr. M.J.M. Heijenrath
Tijdsduur: 
Van 09.45 uur tot 17.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

BELANGRIJK: Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus worden alle ‘fysieke’ bijeenkomsten uit het Programma Permanente Educatie, die tot eind december a.s. gepland staan uitgesteld of als dat mogelijk is online aangeboden.  Met dit besluit dragen we ook bij aan de oproep van de overheid zo min mogelijk te reizen en zoveel mogelijk thuis te werken. De verdiepingscursus Overlegvormen / vaste inrichtingen en winstallocatie, zal worden uitgesteld naar 2021. Zodra de nieuwe datum bekend is, ontvangen deelnemers daarover bericht en zal dit ook op de website bekend gemaakt worden. D.

Op 30 november 2020 vindt de PE-verdiepingscursus Overlegvormen / vaste inrichtingen en winstallocatie plaats. De cursus is een verdiepingscursus bedoeld voor gewone leden van de NOB met meer dan drie jaar werkervaring, die zich in de dagelijkse praktijk bezighouden met TP en de International Tax-praktijk. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Overlegvormen fiscus
  • Vaste inrichtingen en winstallocatie

Docenten zijn drs. T.A.H.J. Elshof RC (Quantera Global) en mr. M.J.M. Heijenrath (Deloitte).

Deze cursus maakt deel uit van een curriculum Transfer Pricing voor specialisten. Het curriculum bestaat uit twaalf capita, verdeeld over zes cursusdagen. De capita worden als cluster van twee, 1x per jaar aangeboden. In het kader van het Programma Permanente Educatie kunnen de cursussen afzonderlijk worden gevolgd. Deze cursus is een vast onderdeel in het  Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst wordt 50% van de prijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste dag van de bijeenkomst 100%.  Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratie- kosten verschuldigd.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw Persoonlijke Pagina, of via de link onderaan deze pagina.

Voor de goede orde informeren wij u dat de SOB aan de docenten/inleiders de keuze laat of zij hand-outs of digitale presentaties, vooraf, tijdens of na de bijeenkomst ter beschikking willen stellen. Dit kan per bijeenkomst verschillen. Daarom ontvangt u niet van alle presentaties standaard hand-outs of bestanden. De presentaties van PE-bijeenkomsten die in PDF beschikbaar worden gesteld na afloop van de bijeenkomst kunt u vinden in het Archief PE-bijeenkomsten op de NOB-website.