Aanmerkelijk belang en de Terbeschikkingstellingsregeling

woensdag 15 september 2021
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis en mr. M.H.C. Ruijschop
Tijdsduur: 
van 13.00 uur - 20.15 uur
Locatie: 
Van der Valk Hotel Utrecht
Soort PE: 
vaktechnisch
PE-uren: 
6

In verband met Corona is besloten dat, vooruitlopend op de verdere ontwikkelingen, tot 1 april 2021 alleen online cursussen worden aangeboden. In overleg met de docenten hebben is besloten de PE-cursus Aanmerkelijk belang en de Terbeschikkingstellingsregeling te verplaatsen van 27 januari 2021 naar 15 september 2021. Vanzelfsprekend zal het doorgaan van de bijeenkomst afhankelijk zijn van de situatie van corona op dat moment. Wij houden deze nauwlettend in de gaten en zullen u tijdig informeren zodra er meer bekend is wanneer de SOB weer bijeenkomsten op locatie gaat organiseren.

Op 15 september 2021 kunt u deelnemen aan de PE-cursus Aanmerkelijk belang en de Terbeschikkingstellingsregeling. Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (verbonden aan BDO Belastingadviseurs en hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam) verzorgt het onderdeel  'Aanmerkelijk belang' en mr. M.H.C. Ruijschop  (BDO Belastingadviseurs en docent aan de Universiteit Leiden) treedt op als docent voor het onderdeel 'Terbeschikkingstellingsregeling'.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden. De cursus wordt ook aangeboden in de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, maar is voor de PE-versie aangepast aan de doelgroep.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. BTW). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding. Annulering is uitsluitend per e-mail mogelijk. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20.  Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren. Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

U kunt zich voor deze cursus aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onderaan deze pagina.