Annulering

Aangepast annuleringsbeleid

Het beleid dat in de maanden juli en augustus 2020 cursussen op locatie kosteloos kunnen worden geannuleerd in verband met COVID-19, wordt verlengd tot en met 30 september 2020. Hierdoor kunt u, als u gezondheidsklachten heeft, of u zich er niet prettig bij voelt een cursus op locatie te volgen de bijeenkomst nog tot op het laatste moment kosteloos annuleren. We stellen het daarbij wel op prijs dat u in dat geval uw annulering zo snel mogelijk doorgeeft. Wij kunnen dan nog op zoek naar een plaatsvervanger of uw arrangement tijdig annuleren bij de locatie zodat de kosten voor de SOB zoveel mogelijk beperkt blijven. Komen er te veel annuleringen, waardoor het niet rendabel is de cursus te organiseren, dan behouden wij ons het recht voor deze cursus te annuleren. We brengen wel kosten in rekening als u zonder bericht niet aanwezig bent op de bijeenkomst. Annulering is uitsluitend per e-mail (sob@nob.net) mogelijk.

Reguliere annuleringsbeleid

Annulering is uitsluitend per e-mail (sob@nob.net) mogelijk. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 4 en 8 weken voor de eerste cursusdag wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval is wel € 50 administratie- kosten verschuldigd.

De gewone annuleringsregeling is niet van toepassing als het bericht van plaatsing korter dan 8 weken voor de cursusdag wordt verstuurd. In de uitnodigingsbrief wordt dan expliciet vermeld welke annuleringsregeling van toepassing is. Voor de goede orde: ook bij ziekte worden annuleringskosten in rekening gebracht. Het SOB-bestuur vindt het onjuist die kosten op het collectief af te wentelen.