Beroepsuitoefening

De NOB hanteert duidelijke regels rond de beroepsuitoefening van haar leden. Deze staan beschreven in het  Reglement Beroepsuitoefening - Code of Conduct

  • Eer en waardigheid van het beroep
  • Onafhankelijkheid
  • Kenbaarheid van de hoedanigheid waarin een lid optreedt
  • Geheimhoudingsplicht
  • Vakbekwaamheid en deskundigheid
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • Vertegenwoordiging van een cliënt
  • Overnemen van een cliënt
  • Beëindigen van een opdracht
  • Honorarium en het bespreken van de financiële consequenties bij de opdrachtaanvaarding

Het oordeel of een lid in een concrete situatie heeft gehandeld in overeenstemming met het Reglement Beroepsuitoefening is voorbehouden aan de onafhankelijke tuchtrechter van de NOB. Leden kunnen voor algemene vragen over de beroepsregels of voor collegiaal overleg contact opnemen met mw. mr. C. Stegmann via c.stegmann@nob.net of 020-5141880.