U bent hier

Eerste observaties voorgestelde implementatie van Pillar 2

04 februari 2022

Op 20 december 2021 presenteerde de OESO zijn rapport inzake Pillar 2, en op op 22 december publiceerde de EU de conceptrichtlijn voor de implementatie van Pillar 2-regels binnen de EU. Dit voorstel is een belangrijke stap in het verder beperken van ongewenste belastingstructuren.

Met het uitbrengen van het voorstel voor de Pillar 2 regelgeving binnen de gegeven tijdslijn en met het brede draagvlak heeft de OESO een prestatie van formaat neergezet. Deze revolutie binnen de huidige belastingwetgeving kan een grote bijdrage leveren aan een maatschappelijk debat dat al geruime tijd gaande is.

Wij zijn dan ook positief over de doelstellingen van deze voorstellen. Maar voor bedrijven komt er een van de grootste wijzigingen van de afgelopen tientallen jaren op ze af in de manier waarop zij internationaal belasting moeten gaan berekenen. Gezien de fundamentele impact van deze regels is het zaak om goed te kijken naar de specifieke regels en hun uitwerking.

In dit kader hebben wij een notitie geschreven waarin we onze eerste observaties delen maar ook een aantal kanttekeningen plaatsen, die van belang kunnen zijn bij de implementatie van deze regels, zowel binnen Nederland als op internationaal vlak.

Samengevat gaat het om onderstaande punten:

  • Het huidige tijdspad is, gezien de complexiteit van de nieuwe regelgeving zeer uitdagend, voor zowel belastingplichtigen als belastingdienst, waarbij een uitstel van de effectieve datum naar bijvoorbeeld 1 januari 2024 naar onze mening wenselijk is.
  • We merken verder op dat binnen de voorgestelde regelgeving verschillende knelpunten zitten (bijvoorbeeld de verhouding met verdragen en Pillar 1 regels, complexiteit en inconsistenties) en ook lacunes, waarvoor afstemming op EU/OESO niveau gewenst is om tot een evenwichtig systeem te komen dat voldoet aan zijn doelstellingen. Ook zal in het kader van de uitvoerbaarheid hier een belangrijke rol zijn weggelegd aan de safe harbours. 
  • Tot slot is het belangrijk om bij de implementatie binnen de Nederlandse wetgeving te streven naar een zo uniform mogelijke invoering. Daarbij moet men rekening houden met zowel internationale (verdrags)verhoudingen inzake de vormgeving en mogelijke versimpelingen binnen het huidige systeem. Gezien de complexiteit van de regelgeving zou een consultatie in lijn met andere landen ook moeten worden overwogen.

In de notitie komen een aantal aspecten meer gedetailleerd aan bod. Binnenkort kunt u zich inschrijven voor een webinar waar we ingaan op alle veranderingen rondom de implementatie van Pillar 2. Ook besteden we via het Programma Permanente Educatie van de NOB hier aandacht aan in de vorm van een PE-cursus over Pillar 2. Daarnaast zijn we bezig om nog een aparte bijeenkomst over dit onderwerp te organiseren.

Eerste observaties NOB Pillar 2 voorstellen