U bent hier

Essaybundel Tax Governance Code naar Tweede Kamer

21 december 2020

Afgelopen vrijdag heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën de essaybundel over Tax Governance, waar de NOB een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd, aan de Tweede Kamer gestuurd. Als beroepsorganisatie voor universitair opgeleide fiscalisten benadrukken we het belang van een goede Tax Governance en zien het uitbrengen van deze bundel als een goede stap.

Bartjan Zoetmulder, voorzitter NOB: “Ik benadruk het belang van een goede Tax Governance Code. De NOB neemt daarom de uitnodiging van de staatsecretaris graag aan om met alle betrokkenen de dialoog over Tax Governance en de invulling daarvan aan te gaan”. 

Wij zijn niet alleen belangenbehartiger van onze leden, maar zien ook streng toe op onze leden in het correct uitoefenen van hun vak als belastingadviseur. Als belastingadviseur staan onze leden klanten bij met raad en daad over veelal complexe belastingregels. Hun bijstand omvat onder andere het voorbereiden van aangiften, bijstand in geschillen met de overheid, en het adviseren over de fiscaal meest efficiënte wijze om transacties en/of levensgebeurtenissen vorm te geven. Met name bij advisering speelt de vraag of en wanneer een bepaald fiscaal handelen als maatschappelijk (on)aanvaardbaar wordt bezien.

Onze leden moeten in de advisering rekening houden met de maatschappelijke gevolgen van keuzes die hun klanten maken. Dit past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het zich ontwikkelende maatschappelijk normenkader. We gaan de komende tijd hiermee verder aan de slag door meer te eisen van onze leden met toepassing van best practices, met meer opleiding over ethiek en governance, met het agenderen van dilemma’s, maar ook met duidelijkere en strengere beroepsregels.

Daarnaast blijven we veel aandacht geven aan goede fiscale wet- en regelgeving. Dat doen we niet alleen door fiscale issues te benoemen, maar ook door aandacht te vragen voor een goed functionerend overheidsapparaat.