Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NOB is een individueel lidmaatschap. Alle aan het lidmaatschap verbonden rechten en plichten komen toe aan natuurlijke personen. Kantoren en ondernemingen kunnen geen lid zijn. Wel dienen belastingadviseurs werkzaam te zijn bij een NOB-erkende belastingadviespraktijk om lid te kunnen worden van de NOB. Ook staat het (aspirant-)lidmaatschap open voor bedrijfsfiscalisten.

 

De NOB kent een driejarig aspirant-lidmaatschap. In die periode volgen de aspirant-leden verplicht de Beroepsopleiding Belastingadviseurs, die georganiseerd wordt door de Stichting Opleiding Belastingadviseurs. Nadat aspirant-leden de beroepsopleiding hebben afgerond en ten minste drie jaar ervaring hebben opgedaan in de belastingadviespraktijk worden zij toegelaten tot het gewone lidmaatschap.

 

Over de toelating tot het lidmaatschap wordt beslist door de Commissie van Beoordeling. Tegen het besluit van de Commissie van Beoordeling kan bezwaar worden gemaakt bij diezelfde commissie. Tegen een uitspraak op het bezwaar kan beroep worden ingesteld bij de Raad van Beroep.