U bent hier

NOB-commentaar op corona maatregelen: uitstel van betaling, btw en loonheffingen

26 maart 2020

De Orde spreekt graag haar waardering uit over de snelheid en de omvang van de maatregelen die zijn gepresenteerd met de brieven van de staatssecretaris en de Ministers van Economische Zaken en Klimaat, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12, 17 en 19 maart 2020. In aansluiting op de NOB-brief in dit verband van 17 maart 2020 signaleert de Orde een aantal knelpunten ter zake van de aanvraag voor uitstel van betaling en de melding betalingsonmacht (onderdelen 1 en 2 van de brief) en daarnaast een aantal mogelijke knelpunten het gebied van btw (bijlage 1 bij de brief) en loonheffingen (bijlage 2 bij de brief).

Dit commentaar is tot stand gebracht door de Commissie Wetsvoorstellen, bestaande uit de NOB-leden drs. R.A. van der Jagt (voorzitter), prof. mr. J.W. Bellingwout, prof. mr. dr. A.C.P. Bobeldijk, mr. J.H. Elink Schuurman, drs. M.J.A.M. van Gijlswijk, de heer E.P. Hageman LLM, prof. dr. Mr. E.J.W. Heithuis, mw. prof. dr. S.J.C. Hemels, prof. mr. dr. Q.W.J.C.H. Kok, mw. dr. C.L. van Lindonk, drs. C. Overduin, drs. W.H. Peters, mr. M.H.C. Ruijschop, mr. E.B. van der Stok, mr. E.A. Visser, mw. mr. B.E.M. den Boer (secretaris wetsuitvoering), mr. P.A. Anthoni (secretaris wetgeving) en met medewerking van de NOB-leden mr. dr. J.B.O. Bijl, mr. N.C. Boef, mr. J.A.R. van Eijsden, prof. dr. H.W.M. van Kesteren, mw. prof. dr. mr. M.M.W.D. Merkx, mr. L. Neijtzell de Wilde, prof. dr. G.J. van Norden, mw. mr. T.G. Perié en de Sectie Loonbelasting en Sociale Verzekeringen, bestaande uit de NOB-leden mr. A.A.W. Langevoord (voorzitter), mw. mr. L.A. Bource, mr. R.J. Brink, mw. mr. T. El Ouardi, drs. H.J.P. van Keersop, mr. A.L. Mertens, mr. J.B. Rietveld, mr. J.J.F. Stormmesand, mw. mr. L. Stouten, mr. R.H.R. Vliese, dr. F.M. Werger, mr. J. Post, mw. mr. A.C. Smale en mw. mr. J.W.H. Nietveld (secretaris).