Kerngroep Toezicht en Handhaving

De NOB neemt actief deel aan overleg met de Belastingdienst over de ontwikkeling van het toezicht en de handhaving in brede zin, waaronder de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht, zowel voor grote ondernemingen als voor ondernemingen in het MKB. De ontwikkelingen op deze terreinen kunnen een grote impact hebben op de praktijkuitoefening door leden van de NOB en ook op de NOB als organisatie. Dit is de reden voor het bestuur van de NOB om een Kerngroep Toezicht en Handhaving op te richten die wordt aangestuurd door het dagelijks bestuur van de NOB. Deze kerngroep voert overleg met de Belastingdienst en adviseert het algemeen bestuur van de NOB ter zake.

Leden

top

De kerngroep bestaat uit:

 • mr. E.A. Visser (voorzitter, PWC)
 • mr. P.J.L. Asjes (AsjesBisseling)
 • mr. D.G. Barmentlo (FT-advocaten)
 • dhr. F.W.J. Cremers RA (PwC)
 • mr. drs. J.H.A.M. van Helvoirt (Loyens & Loeff)
 • mw. mr. A.A.H. Hogeveen (BME Group)
 • mr. J. van der Kemp (BDO)
 • mr. J.P. Moret (Meijburg & Co)
 • mr. J.A. Mook (Grant Thornton)
 • mr. M. Rabenort (Deloitte)
 • mw. drs. E.M. Silverentand (EY)

Secretaris

 • mw. mr. C.T.M. Stegmann (NOB).

Berichten

top