U bent hier

Rechtsvergelijkend overzicht fiscale kwalificatie partnerships

25 februari 2020

Bij de parlementaire behandeling van het ATAD-II wetsvoorstel heeft het CDA de vraag gesteld in hoeverre de Nederlandse commanditaire vennootschap internationaal voor kwalificatieverschillen zorgt, en of Nederland deze kwalificatieverschillen kan verminderen. Als antwoord op deze vraag heeft de Staatssecretaris aangegeven onderzoek te zullen doen naar de eventuele aanpassing van het kwalificatiebeleid. Daarbij heeft de Staatssecretaris aangegeven dat ook de plannen tot modernisering van het personenvennootschapsrecht aanleiding geven voor dit onderzoek. De beleidsopties zullen in het voorjaar van 2020 worden aangeboden.

Ter verdere ondersteuning van de discussie en gedachtevorming rondom dit onderwerp heeft de NOB een rechtsvergelijkend overzicht samengesteld dat inzicht geeft in het kwalificatiebeleid van partnerships door andere landen. Dit overzicht is ontleend aan eerder onderzoek dat in 21 landen is uitgevoerd door de European Association of Tax Law Professors in 2013.