Tax Control Framework

woensdag 16 februari 2022
Activiteit: 
PE-cursus
Inleider(s): 
mr. E.J. van der Goes en drs. S.G.A. Daris
Tijdsduur: 
van 09.45 - 17.00 uur
Locatie: 
Ernst Sillem Hoeve Den Dolder
Soort PE: 
Vaktechnisch
PE-uren: 
6

Deze bijeenkomst is verplaatst  van 17 november naar 16 februari 2022.

Op 16 februari 2022 kunt u deelnemen aan de PE-cursus ‘Tax Control Framework’, bestemd voor gewone leden van de NOB die zich in de praktijk bezighouden met Tax Assurance. 

In de ochtend wordt kort en kernachtig een theoretische introductie gegeven over Tax Control en daarnaast wordt de impact van relevante veranderingen in het fiscale landschap doorgenomen, zoals de doorontwikkeling van horizontaal toezicht. Vervolgens worden de elementen van een TCF behandeld aan de hand van een voor deze cursus ontwikkelde casus, die als een rode draad alle onderdelen met elkaar verbindt. Deelnemers kunnen tijdens de behandeling van de casus vragen over de eigen praktijk inbrengen, waarbij de kennis wordt aangereikt om zelf met het TCF aan de slag te gaan.

Docenten zijn mr. E.J. van der Goes (Crowe Foederer B.V.) en drs. S.G.A. Daris (PwC).

Het programma kent de volgende onderdelen:

 • Theoretische introductie & leerdoelen
 • Het veranderende fiscale landschap
  • OESO
  • Internationaal
  • Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht
 • Fiscale strategie & introductie casus
 • Tax Risk Management
 • Tax Assurance in de praktijk
 • Tax Technology

Casus
Deelnemers worden in de gelegenheid gesteld vooraf (geanonimiseerde) casus in te brengen. Deze worden doorgestuurd aan de docenten. Als er geschikte casus worden aangedragen, zullen deze of onderdelen daarvan tijdens de dag worden behandeld. Er kan vooraf geen garantie worden geboden dat de door u ingebrachte casus aan bod komt. De voorkeur gaat er naar uit dat u de casus schriftelijk indient, dat kan door een mail te sturen naar peprogramma@nob.net.

Deze cursus is een vast onderdeel in het Programma Permanente Educatie en wordt periodiek aangeboden.

De kosten voor deelname bedragen € 390,- (excl. btw). Inschrijvingen geschieden in volgorde van binnenkomst van aanmelding.

Annulering is uitsluitend mogelijk per e-mail. Tot 8 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst kan dat kosteloos. Bij annulering tussen 8 en 4 weken voor de eerste cursusdag van de bijeenkomst wordt 50% van de cursusprijs in rekening gebracht; bij annulering binnen 4 weken voor de eerste cursusdag 100%. Plaatsvervanging is mogelijk zonder annuleringskosten, mits het om een vervanger gaat die kwalificeert voor de betreffende cursus. In dat geval wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

CoronaCheck
Deze locatie volgt de instructies van de overheid op. Bij toegang wordt aan elke gast gevraagd om een coronatoegangsbewijs (QR-code in de CoronaCheck-app of geprint op papier) en een geldig legitimatiebewijs te laten zien. U krijgt een coronatoegangsbewijs als u volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud hebt. Een negatieve zelftest is geen geldig bewijs. Via www.testenvoortoegang.org kunt u een gratis test aanvragen. Binnen één uur is de uitslag bekend. De ophaalcode van de negatieve testuitslag is in te vullen in de CoronaCheck-app.

Aan deze bijeenkomst kunnen geen aspirant-leden deelnemen.

Er kunnen maximaal 24 NOB-leden aan deze bijeenkomst deelnemen. Het minimum aantal bedraagt 20. Mocht het minimum aantal deelnemers niet worden behaald dan behoudt de SOB zich het recht voor de bijeenkomst te annuleren.

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via uw persoonlijke pagina, of via de link onder aan deze pagina.