Taxonomieproject

Een taxonomie is een alomvattend, hiërarchisch samenhangend begrippenkader waarmee informatie van labels (ook wel metadata) kan worden voorzien. Zo’n taxonomie draagt bij aan het beter vindbaar en doorzoekbaar maken van informatie.

Razendsnel door de vakliteratuur

top

Mede op initiatief van drs. R.A. van der Jagt (KPMG Meijburg & Co) is het afgelopen jaar gesproken over de noodzaak van een Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie. Dit resulteerde in een unieke samenwerking tussen de fiscale adviespraktijk (gesteund door de NOB), de Belastingdienst en de fiscale uitgeverijen. Onder supervisie van projectmanager Bram Brinkman wordt in 2014 een gezaghebbende Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie ontwikkeld.

Definitie, nut en noodzaak

top

Een taxonomie is een alomvattend, hiërarchisch samenhangend begrippenkader dat in staat stelt om informatie logisch te labellen (te metadateren) zodat het proces van informatie zoeken en vinden sterk verbetert. Het is voor zowel leveranciers als afnemers van fiscale content aantrekkelijk om een gezamenlijke taal te ontwikkelen. Eén gemeenschappelijk begrippenkader, opgesteld met de fiscale specialist/generalist als invalshoek. Het gaat om de taal die in het fiscale werkveld wordt gesproken. Het gebruik van één gezaghebbende en door iedereen te gebruiken fiscale taxonomie verbetert de vindbaarheid van informatie uit verschillende bronnen.

Inhoud

top

De Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie zal de volgende belastingmiddelen (deeltaxonomieën) bevatten:

Fiscale taxonomie

top
 • Inkomstenbelasting
 • Loonbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting
 • Omzetbelasting (inclusief EU –deel)
 • Assurantie- en bankbelasting
 • Onroerende zaken
 • (Overdrachtsbelasting, WOZ)
 • Formeel en procedureel (waaronder AWR , AWB , ATW , Invorderingswet, BBB)
 • Douane en accijnzen
 • BPM en MRB
 • Milieu
 • Internationale directe belastingen (EU , Besluit voorkoming dubbele belastingen en OECD )
 • Successiewet (Schenk – en erfbelasting)
 • Events (Gebeurtenissen)
 • Premieheffing (Nationaal en EU Verordening 883/2004)

Daarnaast bevat de taxonomie koppelingen naar wet- en regelgeving, synoniemen en onderlinge relaties.

Film

top

In onderstaande film vertelt drs. R.A. (Robert) van der Jagt meer over het project.

Vertegenwoordigers

top

In de stuurgroep van het taxonomieproject wordt de NOB vertegenwoordigd door:

 • Robert  van der Jagt
 • Cor Overduin