U bent hier

Terugblik ontbijtsessie NOB-Vrouwennetwerk

20 september 2022

Op 14 september vond de allereerste fysieke bijeenkomst van het NOB-Vrouwennetwerk plaats. Al eerder waren bijeenkomsten gepland maar door corona konden die niet doorgaan.

Het doel van deze ochtend was om met elkaar in gesprek te gaan over hoe we inclusie en diversiteit binnen de NOB kunnen bevorderen. Wat is daarvoor nodig en op welke manier kunnen we dat vormgeven? Ruim 50 vrouwelijke leden namen deel aan deze sessie en gingen met elkaar, onder het genot van een goed verzorgd ontbijt, daarover in discussie. Uiteraard was er tijdens deze ontbijtsessie ook volop gelegenheid met elkaar kennis te maken en te netwerken.

Inclusie en diversiteit
De sfeer aan de tafels was erg goed. De gesprekken kwamen al heel snel op gang. Ideeën, opmerkingen, aanbevelingen, alles werd in een open en ontspannen sfeer gedeeld. Uit de gesprekken werd duidelijk dat inclusie en diversiteit niet iets is wat alleen over mannen en vrouwen gaat. Het gaat ook om culturele verschillen of verschillen in generatie. Maar ook bijvoorbeeld de verschillen tussen grote- en kleinere kantorenkwamen aan de orde.   

Drie vragen
De discussie werd gevoerd aan de hand van drie vragen. De eerste vraag was: Hoe kan de NOB diversiteit en inclusie binnen de NOB verbeteren? De NOB heeft op dit moment 5.750 leden. Een groot deel is niet of nauwelijks betrokken bij de NOB en daardoor ook niet echt zichtbaar bij de NOB en omgekeerd. Door de betrokkenheid en zichtbaarheid van de NOB onder die leden te vergroten kan er ook meer awareness voor diversiteit gecreëerd worden. Daarbij kunnen het NOB-bureau en de actieve leden binnen de NOB een rol spelen. Bijvoorbeeld in hun zoektocht naar leden die zich willen inzetten voor de NOB. Of door events voor specifieke doelgroepen, zoals leden met een andere culturele achtergrond, te organiseren en door de jongeren een groter platform te geven. Ook partners kunnen hun medewerkers vaker stimuleren om NOB-bijeenkomsten te bezoeken. Dit zijn mogelijke opties die de betrokkenheid en zichtbaarheid van de NOB bij de leden vergroot en wat de diversiteit en inclusie bevordert.

De tweede vraag waarover men discussieerde ging over: ‘hoe kunnen belastingadvieskantoren meebewegen met de tendens dat hun eigen klanten ook steeds diverser worden?’ Ook daar kwamen een aantal aanbevelingen uit. De deelnemers zijn van mening dat het belangrijk is dat we ons niet focussen op een quotum maar dat we inzichtelijk maken waarom diversiteit en inclusie belangrijk is en wat de meerwaarde daarvan is. Daar kan de NOB aan meewerken door PE-cursussen over dit thema aan te gaan bieden. Ook kan de NOB hier een rol in spelen door dit onderwerp standaard te agenderen in bestuurs-, commissie- en sectievergaderingen. Uit de aanbevelingen kwam ook naar voren om de gegeven input mee te nemen in de gesprekken die het dagelijks bestuur van de NOB op regelmatige basis heeft met de kantoren.

Als laatste besprak men wat het verschil is tussen de oudere en jongere generatie vrouwen als het gaat om diversiteit en inclusie. Daar blijkt geen verschil te zijn. Wel was zo dat de oudere generatie vrouwen zich meer moesten aanpassen aan hun mannelijke collega’s.  De huidige generatie vrouwen heeft dat losgelaten. Daarnaast moest de oudere generatie vrouwen veel explicieter aangeven dat zij carrière wilden maken.

Door de maatschappelijke ontwikkelingen komt er ook steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie. Op de universiteiten neemt de diversiteit in studenten ook steeds meer toe. Het verschil tussen jongeren (zowel man als vrouw) wordt kleiner, ook mannen willen inmiddels een betere work/life balance.  Ook was de conclusie dat er steeds meer aandacht voor diversiteit en inclusie komt.

Vervolg
Het bureau van de NOB en het bestuur van het NOB-Vrouwennetwerk gaan bekijken welke aanbevelingen opgepakt kunnen worden. We kijken terug op een zeer geslaagd en waardevol event en dit verdient absoluut een vervolg.

Deze ontbijtsessie gemist? Op 23 november organiseert het NOB-Vrouwennetwerk een bijenkomst met als thema 'Leiderschap'. Meer informatie over deze bijeenkomst, het programma en hoe in te schrijven lees je hier