Verplichting Permanente Educatie

Programma Permanente Educatie

top

In het kader van het Programma Permanente Educatie organiseert de SOB bijeenkomsten voor gewone NOB-leden en buitengewone leden (niet voor aspirant-leden) die kunnen worden gevolgd om aan de PE-verplichting te voldoen.

Verplichting Permanente Educatie

top

Zowel in de statuten van de NOB als in het Reglement Beroepsuitoefening is een PE-verplichting voor NOB-leden opgenomen. Een NOB-lid moet zijn vakkennis en de ontwikkelingen op zijn vakgebied en de beroepsuitoefening zodanig onderhouden, dat de kennis en vaardigheden die vereist zijn voor de uitoefening van zijn beroep, actueel en op academisch niveau blijven. De PE-verplichting is verder uitgewerkt in het  Reglement Permanente Educatie. De toelichting bij het reglement is voor het laatst gewijzigd op 15 januari 2016.

De belangrijkste uitgangspunten van de PE-verplichting zijn:

  • Een NOB-lid dient jaarlijks, naast het bijhouden van de gebruikelijke vakliteratuur, ten minste 20 uur te besteden aan PE;
  • Van de 20 verplichte uren dienen gewone leden tenminste 16 uur te besteden aan vaktechnische onderwerpen;
  • Leden kunnen er voor kiezen maximaal 4 uur per jaar in te vullen met niet-vaktechnische PE-activiteiten zoals vaardigheidstrainingen;
  • In het reglement wordt een aantal vereisten geformuleerd waaraan de permanente educatie ten minste moet voldoen. Het is een weloverwogen keuze niet te werken met een puntensysteem waarbij aan cursussen van commerciële partijen punten worden toegekend; de verantwoordelijkheid om te beoordelen of PE-activiteiten aan de voorwaarden voldoen ligt in eerste instantie bij het lid zelf. Uiteraard voldoen de door de NOB aangeboden PE-cursussen en vaardigheidstrainingen in elk geval aan de voorwaarden;
  • Leden moeten de door hen gevolgde PE-activiteiten registreren op hun Persoonlijke Pagina;
  • De NOB zal controleren of is voldaan aan de PE-verplichting van 20 uur. Daarnaast zal de NOB steekproefsgewijs controleren of de ingebrachte PE-activiteiten inhoudelijk voldoen;
  • NOB-erkende belastingadviespraktijken en ondernemingen met een eigen (intern) onderwijsprogramma die er voor kunnen instaan dat de daar werkzame individuele leden voldoen aan de in het reglement gestelde PE-verplichtingen, kunnen een licentie verkrijgen. Leden werkzaam bij een dergelijke adviespraktijk of onderneming hoeven dan niet persoonlijk zorg te dragen voor registratie van de door hen verrichte PE-activiteiten. Naast een beoordeling van het onderwijsprogramma zal bij het verstrekken van een dergelijke licentie in het bijzonder worden gekeken naar de wijze waarop kantoren het volgen van de PE-bijeenkomsten registreren, controleren en het niet deelnemen sanctioneren. Meer informatie over de PE-licentie vindt u in de  Brochure PE-licentie.

Voor meer informatie over de PE-verplichting raadpleeg de  Brochure PE-verplichting. Voor vragen over de PE-verplichting kunt u contact opnemen met mw. mr. A. Piksen via PEverplichting@nob.net of 020-5141880.

Brochures

top

Brochure PE-verplichting

Brochure PE-licentie

Model bewijs van deelname Permanente Educatie