U bent hier

Vijf vragen aan Bartjan Zoetmulder ‘NOB gaat door op ingeslagen weg’

09 januari 2020

Op alle fronten de ledenbelangen behartigen, actief deelnemen aan het fiscale debat en de dialoog blijven aangaan met alle stakeholders: ministerie, Belastingdienst, parlement, NGO’s en pers. Dat zijn volgens voorzitter Bartjan Zoetmulder de belangrijkste punten op de NOB-agenda van 2020. ‘We zoeken bewust de samenwerking.’

Openheid en de discussie aangaan staan ook dit jaar voorop?  
‘Ja, we willen ons zowel vakinhoudelijk – onder meer via de wetscommentaren en de fiscale conferenties – als over beroepsmatige zaken breed profileren. Laten we hopen dat 2020 in vergelijking met 2019 en 2018 een wat minder intensief jaar wordt qua wet- en regelgeving. Maar er staan toch zeker belangrijke zaken op het wetgevingsprogramma, zoals de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap en ook de box 3-problematiek. Daarnaast gaan de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s schrijven voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Ik verwacht dat belastingen – anders dan in 2017 – daarin een prominente plaats gaan innemen – met alle discussies die daarbij horen. Daar zullen we, gevraagd en ongevraagd, onze bijdrage aan gaan leveren.’

In de dialoog met de stakeholders zijn de Belastingpoortsessies een belangrijk middel gebleken?
‘Zeker. We hebben in 2019 het exclusieve recht verworven om onder de vlag van pers- en politiek debatcentrum Nieuwspoort activiteiten over het thema “Belastingen” te organiseren. Vorig jaar hebben we drie keer een sessie over een actueel fiscaal onderwerp belegd. Doel is om onze brede theoretische en praktijkkennis te delen met andere partijen die actief zijn op het fiscale speelveld. De manier waarop we dat deden – onbevangen en met open vizier – werd door de deelnemers en overige geïnteresseerden zeer op prijs gesteld. Daar gaan we in 2020 dus zeker mee door.’

Andere NOB-activiteiten voor het komende jaar?
‘Ik noem eerst de Code of Conduct; die moet regelmatig aangepast worden aan de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Voor de komende jaren hebben we daarvoor een roadmap opgesteld, die in de ledenvergadering van 18 juni 2019 is besproken. Belangrijk is de in 2018 in de Code opgenomen bepaling dat NOB-leden, waar redelijkerwijs mogelijk, ook “maatschappelijke aspecten” van hun advisering in het overleg met cliënten moeten betrekken. Hoe kan aan die betrekkelijk algemeen geformuleerde toevoeging concrete invulling worden gegeven? Daar zijn we de afgelopen tijd druk mee bezig geweest; binnenkort worden ook alle leden hierover benaderd. Het resultaat presenteren we op de ledenvergadering in juni. Het jaarcongres, op dezelfde dag, staat in het teken van de verantwoordelijkheid van de belastingadviseur.
‘We zijn ook in overleg met het ministerie van Financiën over de oproep van de staatssecretaris om tot een Tax Governance Code te komen. En eind maart organiseren we samen met Financiën, VNO-NCW, FNV en Tax Justice een congres over BEPS 2.0, waarin we de OESO-plannen over Pillar 1 en 2 van alle kanten willen belichten. Al deze activiteiten staan in het teken van samenwerken: met cliënten, de politiek, de fiscus, NGO’s en de pers.’  

Belangrijk: de verhouding met de Belastingdienst. Hoe ziet die er anno 2020 uit?
‘Er is de afgelopen jaren een zekere verharding in de relatie geslopen. Dat bleek ook duidelijk uit ons periodieke onderzoek naar de vraag hoe de leden denken over het functioneren van de Belastingdienst, zoals gepubliceerd in juni 2019. Die uitkomsten waren voor de fiscus niet erg vleiend, maar leggen ook bij NOB de vraag neer wat aan de situatie gedaan kan worden. Met name NOB-directeur Henk Koller heeft zich ingezet om in gesprek te blijven. Met succes: op 13 januari hebben we een eerste afspraak met de top van Financiën en de Belastingdienst.’

Nog één puntje: er is even geen staatssecretaris. Wat betekent dat?
‘Het is belangrijk dat er bij Financiën op belastinggebied goede politieke leiding is. Hoe eerder de nieuwe staatssecretaris aan de slag gaat, des te beter.’