U bent hier

Vijf vragen aan Niels Boef: Hoe kijk je terug op 2022 en wat brengt 2023 voor de NOB

23 december 2022

Hoe typeer je 2022?
We kunnen wel stellen dat 2022 een zeer bewogen fiscaal jaar was. Wat mij betreft springen er daarbij twee fiscale onderwerpen uit. Allereerst Box 3; dat begon op 24 december 2021 met het arrest van de Hoge Raad. Dat onderwerp heeft ons het afgelopen jaar flink beziggehouden en we zijn er helaas nog niet. Ook in 2023 staat dit hoog op de agenda. Tweede onderwerp betreft de Wet minimumbelasting. Een wet die wet die volledig gedicteerd is op internationaal niveau en ongekend is in omvang en complexiteit. Onze commissie wetsvoorstellen heeft daarbij niet stilgezeten en recent hun reactie gegeven op de internetconsultatie over deze wet.

Wat is er nog meer gebeurd in 2022?
Recent heb ik het jaaroverzicht opgemaakt. Dat bleek een behoorlijk indrukwekkende lijst te zijn. Zo hebben we meer dan twintig reacties op wetten en internetconsultaties gegeven. Een aantal daarvan vormden weer aanleiding voor het organiseren van een BelastingPoort. Ook hebben we de commissie Knelpunten opgericht. Deze commissie Knelpunten is een onderdeel van de kerngroep Rechtsbescherming & Rechtszekerheid en werkt nauw samen met de diverse specialistensecties om zo een bijdrage te leveren aan de rechtszekerheid en rechtsbescherming van burgers. Zij hebben op basis van een aantal criteria een knelpuntenlijst opgesteld. Deze lijst hebben we onder andere aangeboden aan de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst, Marnix van Rij. Tijdens ons stakeholdersdiner dit voorjaar hebben we die lijst ook overhandigd aan Bart Snels (inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane).

Als je kijkt naar NOB als vereniging, wat waren de belangrijkste onderwerpen in 2022?
Als beroepsvereniging hebben we het afgelopen jaar ook flinke stappen gezet. Allereerst hebben we een pakket aan maatregelen rondom ons ledentoezicht en onze beroepsregels ingevoerd. Ons doel daarbij is om de kwaliteit van de beroepsuitoefening door onze leden en het toezicht daarop te verstevigen. Daaruit voortvloeiend zijn in april 2022 de NOB Tax Principles ingevoerd en is ons ledentoezichtmodel aangepast. Verder is een start gemaakt met meer aandacht voor het MKB: bestuurslid Caroline van der Woude trekt dit initiatief. Er speelde nog veel meer natuurlijk, het zijn een paar highlights.

Wat zijn jouw verwachtingen voor 2023?
Dan begin ik met dezelfde reactie als bij de eerste vraag. Zowel Box 3 als Wet minimumbelasting zal de nodige aandacht van ons vragen. Ten aanzien van onze beroepsregels gaan we komend jaar starten met een e-learning over de beroepsregels. Ook zal ieder lid een self-assessment doen. Ik verwacht dat iedereen deze ledenverplichting serieus neemt. Ik verwacht ook de nodige economische dynamiek in 2023: dat betekent doorgaans impact op de schatkist, met noodzakelijk fiscaal beleid en lastenverschuivingen. Onze roep om rust en eenvoud zal hopelijk niet helemaal vergeefs zijn.

Wat verwacht je nog meer voor 2023?
Gelukkig in mindere mate dan voorheen wordt de NOB gezien als een organisatie voor de grote kantoren en dat de cliënten van onze leden alleen multinationals zijn. Zoals gezegd, gaan we nadere invulling geven aan onze doelstelling om meer ruimte te geven aan zaken die spelen bij het MKB: daar hoort ook de BOR problematiek van familiebedrijven bij.  

Verder gaan we in 2023 starten met een NOB-breed mentorprogramma. Dit in navolging van het succesvolle mentorprogramma van het NOB-Vrouwennetwerk. Het doel van dit programma is om alle NOB-leden in de gelegenheid te stellen te klankborden over specifieke thema’s zoals governance en ethiek, diversiteit en inclusie, persoonlijke groei en/of het nemen van een volgende carrièrestap. Een waardevolle toevoeging die ook bijdraagt het doel van onze vereniging: ‘zorgen voor een excellente beroepsuitoefening’.

Ik sluit deze vijf vragen graag af met iedereen een goed uiteinde en een mooi 2023 toe te wensen’